Coaching en training met behulp van paarden kan uitermate effectief zijn voor persoonlijke groei. Hierbij wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar het functioneren binnen de organisatie en/of de privésituatie, afhankelijk van de coachingvraag. Door te coachen met paarden, wordt snel en op een leuke manier zichtbaar welke problemen er binnen bijvoorbeeld een team spelen.

In de omgang met een paard wordt jouw gemoedstoestand zeer krachtig gespiegeld. Als je angst hebt, dan zal het paard ook bang reageren. Als je niet kordaat en doortastend optreedt, dan zal het paard zijn eigen weg zoeken. Als je niet congruent bent in je gedrag, dan zal het paard dit beantwoorden met wispelturigheid. Het paard confronteert je met patronen, eigenaardigheden en verbeterpunten zodat je inzicht krijgt waar je competenties liggen.

Kortom, door specifieke oefeningen met de paarden te doen, wordt zichtbaar welke karaktereigenschappen er binnen de groep aanwezig zijn, hoe hier door de overige teamleden op gereageerd wordt en wat de gevolgen van deze eigenschappen zijn voor de teamprestaties.